Idol Urang Idol Pulo Awak

Jadi Idol Urang, Jadi Idol pulo awak, kini urang awak sapanjang tali baruak mangantri untuak jadi Idol.